„Проведеният тренинг беше ефективен благодарение на предварително проведеното индивидуално проучване на специфичните нужди на всеки един от участниците по зададената тема, от страна на експертите на Five Senses Training Ltd. Беше отлично организиран и съобразен с особеностите на сектора, в който BULPROS оперира, както и с нивото на развитие и компетентност по темата на участниците.“

Петър Душанов,
Управляващ партньор, Булпрос Консултинг АД

-----

„Стоян Тунков е изключителен експерт, презентатор и треньор и всяка компания и организация биха спечелили много от досега си с него. Неговите широкообхватни знания и дългогодишен опит го правят качествен обучител и ментор и всеки би научил много ако реши да се възползва от услугите на Five Senses Training Ltd.“

Камелия Атанасова,
Мениджър програма, Бизнес алтернативи

-----

“Обученията бяха добре организирани и съобразени както с изискванията на институцията, така и с индивидуалните нужди на всеки от участниците."

Румяна Тодорова,
Изпълнителен директор, ПроКредит Банк България ЕАД

-----

„Стоян Д. Тунков демонстрира високо ниво на експертиза, а презентациите му са ясни и лесно достъпни и приложими. В допълнение, стилът му е изключително интерактивен и отворен към въпроси, а примерите, които използва са реални и близки до аудиторията. Със своя плам, Стоян успява бързо да завладее участниците и да ги предразположи, а високата оценка и позитивната обратна връзка от тях за обученията му е още едно доказателство за неговия професионализъм.“

Елица Баракова,
Изпълнителен Директор, BCause

-----

“С настоящата референция изразяваме нашата висока оценка за демонстрирания професионализъм и с увереност бихме препоръчали управляваната от Стоян Д. Тунков компания за тренинги и обучения Five Senses Training Ltd., както и самия него като треньор и ментор в неговата експертиза.”

Павел Панайотов,
Програмен Директор, Ринкър

-----

“Стоян Тунков успя не само да създаде и проведе програма от 5 модула в рамките на 6 месеца, но даде солидно начало за изграждане на един професионален екип от обучители в нашата компания. Засили изключително мотивацията на всеки от тях за създаване на програми за обучение, без компромис с качеството и ефективността.“

Радка Чамова,
Мениджър Човешки Ресурси, Страйпс ЕООД

-----

“От началото на 2018г. ангажирахме Five Senses Training Ltd. по мащабен проект, целящ затвърждаване на необходимите умения и компетенции на търговските ни екипи, както и внедряването на съвременни методи за дългосрочно и ефективно сътрудничество с всеки от нашите клиенти.Уверено бихме препоръчали екипа на Five Senses Training Ltd., като треньори и професионалисти в тяхната сфера на експертиза.“

Мария Масларова-Гъркова,
Изпълнителен директор, ЗК Лев Инс АД

-----

“Бихме искали да изразим нашата благодарност към Five Senses Training Ltd. и в частност към Светозара Златанова. Тя оказва безценна подкрепа, споделяйки своята експертиза на тренинги и обучения по „Управление на проекти“, свързани с теми по предприемачество, нови технологии и меки умения.С настоящата референция изразяваме нашата висока оценка за показания професионализъм и с увереност препоръчваме Светозара Златанова като обучител и треньор в нейната експертиза. “

Мартин Павлов,
Директор на фондация Градище

-----

“Стоян Тунков за мен е най-спокойният човек на света, който съумява да прецени всяка индивидуалност и да я насочи към развитие на силните качества, модерирайки с лекота и внимание. Преминах успешно при него шестмесечна "Тrain the trainers" програма и най-много ми се запечата в съзнанието коя съм, каква съм и как да бъда най- добрата себе си и да използвам това за да въздействам, да правя контакт с хората и постигам целите си в дадено занятие, било то презентация или обучение.“

Доротея Иванова,
участник, „Train the trainers”

-----

“Обучението “Киберсигурност“ беше представено в интерактивна форма, с много визуализации и богати примери от практиката. Участниците придобиха знания в областта на киберсиryрността, с което значително се подобри работата им, а с това и процесите в интернет работната среда. Лекторите използваха богатия си професионален опит, като успяха да предадат ценни съвети и знания на участниците в обучениeто. Без колебание препоръчваме на заинтересованите фирми услугите на Five Senses Training Ltd.“

Спаска Станкова,
Ръководител Човешки ресурси, Kittner Anlagen und Maschinenbau