УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА


Стоян Тунков

SQL SERVER PERFORMANCE TUNING


Христо Р. Топузов

MOBILE TESTING BASICS


Димитър Р. Топузов

TRAIN THE TRAINERS


Стоян Тунков

РИТОРИКА


Стоян Тунков

PROJECT MANAGEMENT FOUNDATIONS


Светозара Златанова

PROJECT MANAGEMENT FOR NON-PROJECT MANAGERS


Светозара Златанова